Huawei Yenilik Araştırma Programı (HYAP), iletişim teknolojisi, bilgisayar bilimi, mühendislik ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırmalar yapan önde gelen üniversitelere ve araştırma enstitülerine Huawei Türkiye AR-GE Merkezi tarafindan saglanan finansal destekleri kapsar. HYAP, karşılıklı çıkar sağlayacak alanlardaki inovasyonu amaçlayan birinci sınıf, tam zamanlı öğretim üyelerini tanımayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. HYAP kazananları, Huawei ile uzun vadeli araştırma işbirliği kurmak için davet edilebilir.

 

HYAP sayesinde, finansman desteği taleplerini topluyoruz ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmenize yardımcı olmak istiyoruz. HYAP size şunları sağlayabilir:

Bilgi ve iletişim endüstrisinde yaşanan sorunlar ve araştırma ihtiyaçları hakkında bilgiler

Araştırma fikirleriniz için finansal destek

Huawei Türkiye Ar-Ge Ekibi ile uzun vadeli bir araştırma ortağı olma fırsatı